Wednesday, January 26, 2011

peringatan

Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, "Orang Mukmin yang paling
sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik
di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada perempuan."(Hadist riwayat At-Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment