Sunday, February 27, 2011

JIHAD

Jihad dapat berarti: 
1. berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; 
2. memerangi hawa nafsu; 
3. mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; 
4. Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. 

No comments:

Post a Comment